مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

۲۶ تیر ۱۳۹۸ 3117

اصلاح فرآیند ثبت و صدور ابلاغ مربیگری در پورتال سازمان

فرمت : pdf حجم :130.1504 KB

دانلود ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

فرمت : pdf حجم :703.835 KB