مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
  رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته
33758801-2

قابل توجه متقاضیان محترم  : جهت ثبت نام دوره های ترم زمستان 1399 درکارگاه گرافیک ، به مرکز مهارتهای پیشرفته رشت مراجعه نمائید.
    

مربیان مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

۱۵ تیر ۱۳۹۸ 1327

علی جمال امیدی
امیر صبوری
محسن حیدری
امیر کوچکی
حسین بهمنی
میر سعید عرب نژاد
مجتبی ندافیان
حسین شاهرخ زاده
عاطفه مینویی
شبنم اکباتانی نژاد