مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

رشته های آموزشگاههای آزاد مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

۱۵ تیر ۱۳۹۸ 3485

الکترونیک

فرمت : pdf حجم :369.5039 KB

امور مالی و بازرگانی

فرمت : pdf حجم :568.9375 KB

برق

فرمت : pdf حجم :372.3057 KB

حمل ونقل

فرمت : pdf حجم :364.9258 KB

صنایع پوشاک(خیاطی)

فرمت : pdf حجم :537.0684 KB

صنایع خودرو

فرمت : pdf حجم :535.5098 KB

عمران

فرمت : pdf حجم :564.4229 KB

فناوری ارتباطات ( موبایل)

فرمت : pdf حجم :538.792 KB

فناوری اطلاعات

فرمت : pdf حجم :404.4521 KB

کنترل ابزار دقیق

فرمت : pdf حجم :372.4121 KB

گردشگری و هتلداری

فرمت : pdf حجم :376.0566 KB

مکانیک و اتومکانیک

فرمت : pdf حجم :375.377 KB