مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

تدریس دوره HSE در پارس خزر

۴ دی ۱۴۰۱ 417
تدریس دوره HSE در پارس خزر
تدریس دوره HSE در پارس خزر توسط مربی مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته رشت سرکار خانم شبنم اکباتانی نژاد چهارشنبه ٢٩ آذر ١۴٠١

 ، تدریس دوره HSE در پارس خزر توسط مربی مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته رشت سرکار خانم شبنم اکباتانی نژاد چهارشنبه ٢٩ آذر ١۴٠١

تدریس دوره HSE در پارس خزر

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است