مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

مانور عملی دوره اطفاء حریق مختص بانوان

۱۲ آذر ۱۴۰۱ 281
مانور عملی دوره اطفاء حریق مختص بانوان

مانور عملی دوره اطفاء حریق مختص بانوان در محیط مرکز مهارتهای پیشرفته رشت توسط بانوان شرکت کننده در دوره-1401/9/1

مانور عملی دوره اطفاء حریق مختص بانوان مانور عملی دوره اطفاء حریق مختص بانوان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است