مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
  رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته
33758801-2

قابل توجه متقاضیان محترم  : جهت ثبت نام دوره های ترم زمستان 1399 درکارگاه گرافیک ، به مرکز مهارتهای پیشرفته رشت مراجعه نمائید.
    

دوره کمک های اولیه هنگام وقوع حادثه و HSE پیشرفته

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ 70
دوره  کمک های اولیه هنگام وقوع حادثه و HSE پیشرفته

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است