مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
  رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته
33758801-2

قابل توجه متقاضیان محترم  : جهت ثبت نام دوره های ترم زمستان 1399 درکارگاه گرافیک ، به مرکز مهارتهای پیشرفته رشت مراجعه نمائید.
    

برگزاری دوره راه اندازی کسب و کار به روش Lnsie

۱۰ آذر ۱۳۹۹ 92
برگزاری  دوره راه اندازی  کسب و کار به روش Lnsie
دوره راه اندازی کسب و کار به روش Lnsie توسط مهندس عرب نژاد برای سربازان ناجا در مرکز مهارتهای پیشرفته رشت در قالب ماده 61برگزار شد.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است