مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
  رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته
33758801-2


    

جلسه بررسی عملکرد پنج ماهه 1399 مرکز مهارتهای پیشرفته در دفتر معاونت آموزشی اداره کل

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 74
جلسه بررسی عملکرد پنج ماهه 1399 مرکز مهارتهای پیشرفته در دفتر معاونت آموزشی اداره کل

برچسب ها : جلسه عملکرد 5 ماهه 1399

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است