موسسات کارآموزی آزاد

افتتاح نخستین دهکده الگویی بومگردی کشور

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 533

نخستین دهکده الگویی بومگردی کشور در هشتم شهریور ماه 1398 در رشت افتتاح شد