مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

حضور حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان در مرکز خوشابر رضوانشهر

۲۶مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۶ 361

جلسه در امور اداری مرکز

جلسه در امور اداری مرکز