مرکز خاتم الانبیاء املش
آموزش های مهارتی  و تخصصی در حوزه های علمی و  صنعتی در سال " رونق تـولـید " متمرکز تر خواهد شد
    

نشست با مدیر آموزش و اشتغال منطقه آزاد و کلیه دهیاران منطقه آزاد در مرکز شهرک صنعتی حسن رود

۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 41
نشست با مدیر آموزش و اشتغال منطقه آزاد و کلیه دهیاران منطقه آزاد در مرکز شهرک صنعتی حسن رود
در این نشست ضمن معرفی فعالیت های آموزشی و ظرفیت های مرکز برای حاضرین عنوان شد و به منظور ارتقای توانمندی روستائیان منطقه به منظور اشتغال پایدار با همکاری دهیاری و سازمان منطقه آزاد قرار شد که نیازهای آموزشی به تفکیک روستاها برنامه ریزی گردد

نشست با مدیر آموزش و اشتغال منطقه آزاد و کلیه دهیاران منطقه آزاد در مرکز شهرک صنعتی حسن رود برگزار گردید در این نشست ضمن معرفی فعالیت های آموزشی و ظرفیت های مرکز برای حاضرین عنوان شد و به منظور ارتقای توانمندی روستائیان منطقه به منظور اشتغال پایدار با همکاری دهیاری و سازمان منطقه آزاد قرار شد که نیازهای آموزشی به تفکیک روستاها برنامه ریزی گردد و سپس به مرکز شهرک صنعتی حسن رود اعلام گردد تا نسبت به اجرایی شدن دوره های آموزشی این مرکز برنامه ریزی های لازم را انجام دهد و در انتهای جلسه از کارگاههای آموزشی مرکز بازدید نمودند و از نزدیک با ظرفیت های آموزشی مرکز و مربیان  صحبت نمودند و هماهنگ شد که در اولین فرصت نسبت به معرفی فراگیران روستاهای مختلف اقدامات لازم توسط دهیاران صورت گیرد

نشست با مدیر آموزش و اشتغال منطقه آزاد و کلیه دهیاران منطقه آزاد در مرکز شهرک صنعتی حسن رود

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است