مرکز امام خمینی (ره) رودسر
امام محمد باقر ( ع ):  هیچکس از گناهان سالم نمی ماند، مگر اینکه زبانش را نگه دارد    

کارگاه آموزشگاه آنالیز پیش ثبت نام

در کارگاه آموزشگاه آنالیز استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

امورمالی و بازرگانی، فن آوری اطلاعات

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

آدرس: کلاچای، خیابان شهرداری، پاساژ رضا،  طبقه دوم، واحد 71
تلفن: 42686179-013

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه