مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه کارگاه سایپا پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه سایپا استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

این کارگاه طرح مشترک بین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و شرکت سایپا می باشد

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
شاهین خوش سیما
کارشناسی
شاهین خوش سیما

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه