مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه ایرانخودرو پیش ثبت نام

در کارگاه ایرانخودرو استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

این کارگاه طرح مشترک بین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و شرکت ایران خودرو می باشد

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
احمد یعقوبی
کارشناسی ارشد
احمد یعقوبی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه