مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه تاسیسات پیش ثبت نام

در کارگاه تاسیسات استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

لوله کش گاز خانگی و تجاری و تعمیر لوازم گاز سوز خانگی و جوشکاری درجه1و2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
احمد نبی زاده
کارشناسی
احمد نبی زاده

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه