مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه اتومکانیک درجه 1 پیش ثبت نام

در کارگاه اتومکانیک درجه 1 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

اتومکانیک درجه 1

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
حسین صالحی
کارشناسی
حسین صالحی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه