مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه برق خودرو پیش ثبت نام

در کارگاه برق خودرو استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برق خودرو درجه 1 - برق خودرو درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
بابک طوفانی
کارشناسی
بابک طوفانی
کاظم زنگنه
کارشناسی
کاظم زنگنه

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه