مرکز خاتم الانبیاء املش
ما کرونا را شکست میدهیم
    

طرح فراگیر مشاوره مهارتی دانش آموزان درکلیه دبیرستانهای شهرستان ماسال

۹ آذر ۱۳۹۸ 352
طرح فراگیر مشاوره مهارتی  دانش آموزان درکلیه دبیرستانهای شهرستان ماسال
طبق هماهنگی با آموزش وپرورش شهرستان ماسال کلیه دبیرستانهای دخترانه وپسرانه شهرستان ماسال تحت مشاوره مهارتی قرار گرفتند که این مرکز روزانه با اعزام کارشناس ومربی به این دبیرستانها دانش آموزان شهرستان ماسال را ضمن آشنائی با مهارت های مختلف مورد مشاوره مهارتی قرار میدهد که این طرح جهت آشنائی جامعه شهرستان بالا اخص دانش آموزان از هفنه گذشته اجرا شده وتا پایان طرح ادامه خواهد داشت.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است