مرکز خاتم الانبیاء املش

جلسه مشترک فنی و حرفه ای مراکز منجیل ..لوشان ...با اداره میراث فرهنگی پیرامون شناسایی و آموزش رشته های صنایع دستی در روستای داماش

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ 1379
جلسه مشترک فنی و حرفه ای مراکز منجیل ..لوشان ...با اداره میراث فرهنگی پیرامون شناسایی و آموزش رشته های صنایع دستی در روستای داماش

جلسه مشترک فنی و حرفه ای مراکز منجیل ..لوشان ...با اداره میراث فرهنگی پیرامون شناسایی و آموزش رشته های صنایع دستی در روستای داماش

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است