مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
6 مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای گرامی باد
    
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

فرمهای آموزشگاه آزاد

۱۷ تیر ۱۳۹۸ 326


فرم گزارش بازرسی از آموزشگاهای فنی و حرفه ای آزاد

فرمت : pdf حجم :235.7295 KB

کارت ورود به جلسه آزمون- مرکز

فرمت : pdf حجم :292.2275 KB

کارت ورود به جلسه آزمون- آموزشگاه آزاد

فرمت : pdf حجم :291.4902 KB

فرم خام برنامه امتحانی آزمون عملی آموزشگاههای آزاد

فرمت : pdf حجم :25.85938 KB

فرمهای تمدید و پروانه تاسیس آموزشگاههای آزادپروانه تاسیس

فرمت : pdf حجم :1289.615 KB

فرمهای مربیگری

فرمت : rar حجم :1014.376 KB

فرم اعلام نمرات آزمون عملی

فرمت : pdf حجم :448.8359 KB