مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
6 مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای گرامی باد
    
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

رشته های آموزشگاههای آزاد مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

۱۵ تیر ۱۳۹۸ 648

الکترونیک

فرمت : pdf حجم :369.5039 KB

امور مالی و بازرگانی

فرمت : pdf حجم :568.9375 KB

برق

فرمت : pdf حجم :372.3057 KB

تاسیسات

فرمت : pdf حجم :375.4424 KB

جوشکاری

فرمت : pdf حجم :535.1377 KB

حمل ونقل

فرمت : pdf حجم :364.9258 KB

صنایع پوشاک(خیاطی)

فرمت : pdf حجم :537.0684 KB

صنایع چوب

فرمت : pdf حجم :535.7012 KB

صنایع خودرو

فرمت : pdf حجم :535.5098 KB

صنایع دستی(طلاوجواهر)

فرمت : pdf حجم :372.8213 KB

عمران

فرمت : pdf حجم :564.4229 KB

فناوری ارتباطات ( موبایل)

فرمت : pdf حجم :538.792 KB

فناوری اطلاعات

فرمت : pdf حجم :404.4521 KB

کشاورزی

فرمت : pdf حجم :541.624 KB

کنترل ابزار دقیق

فرمت : pdf حجم :372.4121 KB

گردشگری و هتلداری

فرمت : pdf حجم :376.0566 KB

مکانیک و اتومکانیک

فرمت : pdf حجم :375.377 KB

مراقبت وزیبایی

فرمت : pdf حجم :546.4482 KB

هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی(عکاسی)

فرمت : pdf حجم :374.7949 KB