مرکز خاتم الانبیاء املش

   به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی لوشان خوش آمدید   

    

کارگاه کارگاه برق صنعتي پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه برق صنعتي استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برقكار صنعتي درجه 2-ايمني در بررق

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه