مرکز خاتم الانبیاء املش

مربیان مرکز

۱۹ تیر ۱۳۹۶ 20

مهیار لطیفی = کشتکار گلخانه
مهدی شریف نیا=پرورش قارچ
سیده سمیه خاتمی نژاد=پرورش ماهی