مرکز خاتم الانبیاء املش
آموزش های مهارتی  و تخصصی در حوزه های علمی و  صنعتی در سال " رونق تـولـید " متمرکز تر خواهد شد
    

نشستی فی مابین رییس مرکز شهرک صنعتی انزلی با سرکار خانم سهراب نیا مدیر دبیرستان دخترانه فردای علم شهرستان انزلی

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 213بنابر گزارش روابط عمومی در تاریخ 98/1/20 طی نشستی فی مابین رییس مرکز شهرک صنعتی انزلی با سرکار خانم سهراب نیا مدیر دبیرستان دخترانه فردای علم  شهرستان انزلی دیدار و آقای صمدی ضمن اعلام آمادگی لازم به منظور همکاری آموزشی با دبیرستان را بیان نمودند و این دبیرستان یکی از مدارسی است که متولی آموزش حرفه های هتلداری و گردشگری می باشد. در این نشست توافق بعمل آمد که پس از اعلام نیازهای آموزشی توسط دبیرستان ، مرکز با اعزام مربی برای اجرای دوره های آموزشی اقدامات لازم را  بعمل آورد .