مرکز خاتم الانبیاء املش

جلسه مشترک سرپرست مرکز شهید مطهری رشت با معاون عملیاتی و رئیس قرارگاه مهارتی و معاون آموزشی و نماینده قرارگاه مرزبانی استان در مرکز شهید مطهری رشت

۶ مهر ۱۳۹۹ 43
جلسه مشترک سرپرست مرکز  شهید مطهری رشت با معاون عملیاتی و رئیس قرارگاه مهارتی و معاون آموزشی و نماینده قرارگاه مرزبانی استان در مرکز شهید مطهری رشت

در این جلسه دو طرف در مورد برنامه ریزی دوره های آموزشی مورد نیاز مرزبانی استان تبادل نظر کردند و سپس از کارگاههای مرکز بازدید بعمل آوردند.

جلسه مشترک سرپرست مرکز  شهید مطهری رشت با معاون عملیاتی و رئیس قرارگاه مهارتی و معاون آموزشی و نماینده قرارگاه مرزبانی استان در مرکز شهید مطهری رشت

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است