مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنايع دستي 1 پیش ثبت نام

در کارگاه صنايع دستي 1 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

صنايع دستي (چوب فلز سفال)

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مرضيه حيدري
مرضيه حيدري

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه