مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
  رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته
33758801-2

قابل توجه متقاضیان محترم  : جهت ثبت نام دوره های ترم زمستان 1399 درکارگاه گرافیک ، به مرکز مهارتهای پیشرفته رشت مراجعه نمائید.
    

کسب مقام اول مرکز مهارتهای پیشرفته رشت در حوزه نماز در سال ۱۳۹۹

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 37

کسب مقام اول مرکز مهارتهای پیشرفته رشت در حوزه نماز در سال ۱۳۹۹

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است