مرکز خاتم الانبیاء املش
شماره تماس های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان لاهیجان
01342238201-01342235907
فکس:01342238259
    

کارگاه مکانیک پیش ثبت نام

در کارگاه مکانیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تعمیر موتور خودرو بنزینی
تنظیم سوخت رسانی موتور بنزینی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
حسن قربانزاده
ليسانس
حسن قربانزاده
محمد مهرلطیفان
محمد مهرلطیفان

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه