مرکز خاتم الانبیاء املش
شماره تماس های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان لاهیجان
01342238201-01342235907
فکس:01342238259
    

طرح"ايران مهارت"

۱۹ مهر ۱۳۹۷ 1770
طرح
به منظور اجرائي نمودن طرح"ايران مهارت" صورت گرفت نشست رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي لاهيجان با رئيس آموزش و پرورش لاهيجان

پيرو هماهنگي هاي صورت گرفته، روز چهارشنبه مورخ 18/7/97 آقاي اماني رئيس آموزش فني و حرفه اي لاهيجان به همراه خانم عيني رئيس كانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان و خانم ها فلاح شمس و تربتي رئيس انجمن صنفي طراحي دوخت و قاليبافي لاهيجان در دفتر كار آقاي رحمتي رئيس آموزش و پرورش لاهيجان و آقايان بيگ محمدي و سيد پور معاون آموزش متوسطه و مسئول حراست آموزش و پرورش لاهيجان و تعدادي از كارشناسان مربوطه در خصوص اجرائي نمودن طرح "ايران مهارت" تشكيل جلسه دادند.حاضرين در جلسه براي اجرائي نمودن طرح ايران مهارت در مدارس ذينفع شهرستان لاهيجان به بحث و تبادل نظر پرداخته و براي چگونگي اجراي طرح ايران مهارت به تفاهم رسيدند.

طرح طرح طرح

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است