مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه دامپروری پیش ثبت نام

در کارگاه دامپروری استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

کارگر فنی گاوداری صنعتی - پرندگان زینتی - زنبور داری

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمد رضا یوسف پور
فوق لیبسانس
محمد رضا یوسف پور

تجهیزات موجود در کارگاه

شیردوش - شاخ سوز -

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

آموزش حرفه های مرتبط با دام