مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه ماشین آلات کشاورزی پیش ثبت نام

در کارگاه ماشین آلات کشاورزی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مکانیک تراکتور و تیلر - تعمیر تراکتور و تیلر - کمک مکانیم تراکتور و تیلر

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
حسین حلمی خمیرانی
لیسانس
حسین حلمی خمیرانی

تجهیزات موجود در کارگاه

موتور تیلر - موتور تراکتور - جک سوسماری - تراکتور - تیلر

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

حرفه های مربوط به ماشین آلات کشاورزی در این کارگاه آموزش داده می شود