مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه ماهیان آکواریومی پیش ثبت نام

در کارگاه ماهیان آکواریومی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

پرورش ماهیان آکواریومی
پرورش گیاهان آبزی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
سیده سمیه خاتمی نژاد
کارشناس ارشد
سیده سمیه خاتمی نژاد

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه