مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه گلخانه هیدروپونیک پیش ثبت نام

در کارگاه گلخانه هیدروپونیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

حرفه های مرتبط با هیدروپونیک

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تجهیزات گلخانه ای  گرمایشی و سرمایشی و منابع محلول غذایی

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

در این کارگاه کشت محصولات مانند توت فرنگی و سبزی و صیفی در محیط غیر خاک  آموزش داده میشود