مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه 2 پیش ثبت نام

در کارگاه 2 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه