مرکز خاتم الانبیاء املش

تلفنهای مرکز 34713350-34713351

    

کارگاه فناوری اتومبیل پیش ثبت نام

در کارگاه فناوری اتومبیل استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه