مرکز خاتم الانبیاء املش

تلفنهای مرکز 34713350-34713351

    

آموزشگاههای آزاد

۱۲ آبان ۱۴۰۱ 314
آموزشگاههای آزاد
حضور ریاست مرکز فومن در جلسه انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فومن

ریاست مرکز فومن با حضور در جلسه ای که انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فومن برگزار نموده بود شرکت کرده و با بحث و تبادل نظر با اعضای جلسه به بررسی چالشها و رفع موانع پرداختند.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است