موسسات کارآموزی آزاد
آموزش های مهارتی هدفمند و اثربخش؛ ضامن توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار
    

مشارکت در اجرای مطالعات ملی آموزش فنی و حرفه ای

نویسنده : محمدرضا یوسف پور ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ 67
مشارکت در اجرای مطالعات ملی آموزش فنی و حرفه ای
سازمان آموزش فني حرفه اي كشور اقدام به اجراي مطالعات ملي در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي نموده است تا از اين طريق برنامه هاي توسعه مهارت را منطبق بر نيازهاي بازار كار و ظرفيت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه اي و با نگاه آمايش سرزمين تدوين نمايد.

با توجه به اهميت نقش و لزوم مشاركت همه ذينفعان در سياستگذاري و برنامه ريزي توسعه مهارت، سازمان آموزش فني  حرفه اي كشور اقدام به اجراي مطالعات ملي در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي نموده است تا از اين طريق برنامه هاي توسعه مهارت را منطبق بر نيازهاي بازار كار و ظرفيت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه اي و با نگاه آمايش سرزمين تدوين نمايد.

پرسشنامه مطالعه تشخيصي آموزش فني و حرفه اي در ايران

-         پرسشنامه ويژه شهرداري، استانداري، شوراهاي اشتغال، اقتصادي

-         پرسشنامه ويژه سازمان ها، كارفرمايان و اتاق هاي بازرگاني، اصناف

-         پرسشنامه ويژه آژانس خدمات اشتغال (موسسات كاريابي)

-         پرسشنامه ويژه كارفرمايان

لینک دسترسی مستقیم به پرسشنامه: http://b2n.ir/j11666

لازم به ذكر است اطلاعات ارايه شده در نظر سنجي ها محرمانه تلقي شده و فقط براي اهداف آموزشي استفاده مي شود.

از همه اساتید، کارشناسان و کارآفرینان دعوت مي شود با مشاركت در این مطالعات، با احصاي نيازها، زمينه برنامه ريزي توسعه نيروي انساني ماهر و توانمند در كشور را فراهم نمایند. 

برچسب ها : اجرای مطالعات ملی آموزش فنی و حرفه ای

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است