سامانه آزمون و ارزشیابی

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069-33603068

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR

    

قابل توجه کارآموزان مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد تابعه شهرستان رشت

 لطفاً جهت شرکت در آزمون های الکترونیکی مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت 9 دی رشت به موارد ذیل توجه فرمایید:

1. با توجه به شیوع ویروس کرونا، زدن ماسک و داشتن محلول ضدعفونی کنند الزامی  است.
2.توصیه می شود قبل از حضور در جلسه آزمون ویدیوی راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی که در سایت مرکز سنجش موجود می باشد را به دقت مشاهده فرمایید.
3. جهت شرکت در آزمون کارت حضور در جلسه را از سامانه پورتال پرینت گرفته و به همراه داشته باشند. 
4. علاوه بر کارت حضور در جلسه آزمون به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و عکسدار از قبیل کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی می باشد.
5. حداقل نیم ساعت قبل از شروع ساعت آزمون که بر روی کارت حضور 

قابل توجه کارآموزان مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد تابعه شهرستان رشت

 لطفاً جهت شرکت در آزمون های الکترونیکی مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت 9 دی رشت به موارد ذیل توجه فرمایید:

1. با توجه به شیوع ویروس کرونا، زدن ماسک و داشتن محلول ضدعفونی کنند الزامی  است.
2.توصیه می شود قبل از حضور در جلسه آزمون ویدیوی راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی که در سایت مرکز سنجش موجود می باشد را به دقت مشاهده فرمایید.
3. جهت شرکت در آزمون کارت حضور در جلسه را از سامانه پورتال پرینت گرفته و به همراه داشته باشند. 
4. علاوه بر کارت حضور در جلسه آزمون به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و عکسدار از قبیل کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی می باشد.
5. حداقل نیم ساعت قبل از شروع ساعت آزمون که بر روی کارت حضور 

قابل توجه کارآموزان مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد تابعه شهرستان رشت

 لطفاً جهت شرکت در آزمون های الکترونیکی مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت 9 دی رشت به موارد ذیل توجه فرمایید :

1 . با توجه به شیوع ویروس کرونا، زدن ماسک و داشتن محلول ضدعفونی کننده الزامی  است .

2 .توصیه می شود قبل از حضور در جلسه آزمون ویدیوی راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی که در سایت مرکز سنجش موجود می باشد را به دقت مشاهده فرمایید .

3 . جهت شرکت در آزمون کارت حضور در جلسه را از سامانه پورتال پرینت گرفته و به همراه داشته باشند .

4 . علاوه بر کارت حضور در جلسه آزمون به همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی می باشد .

5. حضور در مرکز حداقل نیم ساعت قبل از شروع ساعت آزمون 

    

همکاری مرکز لولمان ولنگرود در بهسازی و رنگ آمیزی فضای اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

۲۴ مهر ۱۳۹۹ 30

همکاری مرکز لولمان  لنگروددر بهسازی و رنگ آمیزی فضای اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

همکاری مرکز لولمان  ولنگرود در بهسازی و رنگ آمیزی فضای اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است