سامانه آزمون و ارزشیابی

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069-33603068

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR

    

قابل توجه کارآموزان مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد تابعه شهرستان رشت

 لطفاً جهت شرکت در آزمون های الکترونیکی مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت 9 دی رشت به موارد ذیل توجه فرمایید:

1. با توجه به شیوع ویروس کرونا، زدن ماسک و داشتن محلول ضدعفونی کنند الزامی  است.
2.توصیه می شود قبل از حضور در جلسه آزمون ویدیوی راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی که در سایت مرکز سنجش موجود می باشد را به دقت مشاهده فرمایید.
3. جهت شرکت در آزمون کارت حضور در جلسه را از سامانه پورتال پرینت گرفته و به همراه داشته باشند. 
4. علاوه بر کارت حضور در جلسه آزمون به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و عکسدار از قبیل کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی می باشد.
5. حداقل نیم ساعت قبل از شروع ساعت آزمون که بر روی کارت حضور 

قابل توجه کارآموزان مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد تابعه شهرستان رشت

 لطفاً جهت شرکت در آزمون های الکترونیکی مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت 9 دی رشت به موارد ذیل توجه فرمایید:

1. با توجه به شیوع ویروس کرونا، زدن ماسک و داشتن محلول ضدعفونی کنند الزامی  است.
2.توصیه می شود قبل از حضور در جلسه آزمون ویدیوی راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی که در سایت مرکز سنجش موجود می باشد را به دقت مشاهده فرمایید.
3. جهت شرکت در آزمون کارت حضور در جلسه را از سامانه پورتال پرینت گرفته و به همراه داشته باشند. 
4. علاوه بر کارت حضور در جلسه آزمون به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و عکسدار از قبیل کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی می باشد.
5. حداقل نیم ساعت قبل از شروع ساعت آزمون که بر روی کارت حضور 

قابل توجه کارآموزان مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد تابعه شهرستان رشت

 لطفاً جهت شرکت در آزمون های الکترونیکی مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت 9 دی رشت به موارد ذیل توجه فرمایید :

1 . با توجه به شیوع ویروس کرونا، زدن ماسک و داشتن محلول ضدعفونی کننده الزامی  است .

2 .توصیه می شود قبل از حضور در جلسه آزمون ویدیوی راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی که در سایت مرکز سنجش موجود می باشد را به دقت مشاهده فرمایید .

3 . جهت شرکت در آزمون کارت حضور در جلسه را از سامانه پورتال پرینت گرفته و به همراه داشته باشند .

4 . علاوه بر کارت حضور در جلسه آزمون به همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی می باشد .

5. حضور در مرکز حداقل نیم ساعت قبل از شروع ساعت آزمون 

    

جلسه مشترک با اداره کل آموزش وپرورش استان

نویسنده : رامین رفیع زاده ۱۳ مهر ۱۳۹۹ 46
جلسه مشترک با اداره کل آموزش وپرورش استان
بررسی همکاری در خصوص کارآموزان شاخه کارو دانش

جلسه مشترک  بررسی نحوه  همکاری در خصوص   آموزش و سنجش مهارت کارآموزان شاخه کارو دانشبا اداره کل آموزش وپرورش استان  

جلسه مشترک با اداره کل آموزش وپرورش استان

برچسب ها : سنجش و مهارت گیلان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است