مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با علی گلبرگ مدیر کارگاه کنترل تجهیز خزر

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ 15

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔸 جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با علی گلبرگ مدیر کارگاه کنترل تجهیز خزر در ناحیه کارگاهی شهرستان رشت واقع در شهرک سپیدرود.

✔️ محوریت جلسه:
 🔸 بسط و توسعه آموزش های مهارتی مبتنی بر تقاضای بازار کار در جهت ارتقای سطح مهارت شاغلین بنگاههای اقتصادی و همچنین ایجاد تعامل بیشتر و همکاری متقابل در خصوص معرفی مهارت آموزان در محیط کار واقعی، طرح مهارت آموزی دوگانه و معرفی مهارت دیدگان جهت اشتغال با مدیریت این واحد تولیدی گفتگو نمودند.

🔸 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با علی گلبرگ مدیر کارگاه کنترل تجهیز خزر

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است