مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

مربیان مرکز تالش

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 448

- مهندس محمود شادکام
- مهندس شهرام رحمتی
-مهندس سهیل نجف پور
-مهندس کامبیز رحیمی
-مهندس حسن ناطقی
-مهندس روح الله ظهیری

مربیان مرکز تالش