مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

بازدید مدیر کل محترم ازمرکز

۹مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۴ 361

مدیر کل محترم و هیات همراه در تاریخ 9 مرداد ماه 96 از کارگاههای آموزشی و قسمت اداری بازدید داشتندو در جلسه ای با همکاران نکاتی را در خصوص برنامه های اداره کل در سال 96 بیان نمودند

بازدید از کارگاه رنگ کاری

بازدید از کارگاه رنگ کاری

بازدید از کارگاه برق صنعتی

بازدید از کارگاه برق صنعتی

بازدید از کارگاه صنایع چوب

بازدید از کارگاه صنایع چوب

بازدید از کارگاه مکانیک

بازدید از کارگاه مکانیک

بازدید از کارگاه الکتروموتور

بازدید از کارگاه الکتروموتور

حضور مدیر کل محترم و بازدید از بخشهای مختلف مرکز

حضور مدیر کل محترم و بازدید از بخشهای مختلف مرکز

جلسه مدیر کل محترم با کارکنان مرکز

جلسه مدیر کل محترم با کارکنان مرکز