مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

حضور حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان در مرکز خوشابر رضوانشهر

۲۶ مهر ۱۳۹۶ 964
حضور حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان در مرکز خوشابر رضوانشهر
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای تالش حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان های تالش،ماسال و رضوانشهر ازکارگاههای مرکز شهدای خوشابر بازدید نمودند

حضور حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان در مرکز خوشابر رضوانشهر حضور حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان در مرکز خوشابر رضوانشهر حضور حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان در مرکز خوشابر رضوانشهر

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است