مرکز خاتم الانبیاء املش
                  *     حلول سال نو  و بهار پرطراوت برهمه خوبان مبارک باد        *        
    

کارگاه کشاورزی پیش ثبت نام

در کارگاه کشاورزی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

پرورش قارچ دکمه ای - پرورش زنبور عسل - کشتکار گلخانه ای

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
ناصر عباسی
فوق ليسانس
ناصر عباسی

تجهیزات موجود در کارگاه

کامپیوتر -دستگاه سم پاش - دستگاه عسل  گیر - صافی عسل - گلخانه - سالن پرورش قارچ -سم پاش  پشتی موتوری

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

کارگاه کشاورزی شامل : کشتکار گلخانه ای خاکی - پرورش زنبور عسل - پرورش دهنده قارچ صدفی - پیوند زن درختان باغی  و پرورش دهنده قارچ دکمه ای می باشد