مرکز خاتم الانبیاء املش
           ***                 سال 1398  ، سال رونق  تولید                 ***                                                         

زمانبندی آزمون ها در سال 1396

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 515

زمان بندي آزمون هاي باقيمانده سال 96 :

هماهنگ مرحله چهارم
جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/06/10 لغایت 96/06/13
زمان آزمون کتبی : 96/06/17

هماهنگ مرحله پنجم
جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/07/21 لغایت 96/07/24
زمان آزمون کتبی : 96/07/28

هماهنگ مرحله ششم
جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/08/26 لغایت 96/08/29
زمان آزمون کتبی : 96/09/03

هماهنگ مرحله هفتم
‎جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
‎زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/10/08 لغایت 96/10/11
‎زمان آزمون کتبی : 96/10/15

هماهنگ مرحله هشتم
جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/11/20 لغایت 96/11/23
زمان آزمون کتبی : 96/11/27