مرکز خاتم الانبیاء املش
                              *       سال  1397    سال  حمایت از کالای ایرانی    *      امام حسین (ع):  کسی در قیامت  درامان  نیست مگر کسی  که  در دنیا ترس  از خدا در دل  نداشت      *   
    

زمانبندی آزمون ها در سال 1396

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 279

زمان بندي آزمون هاي باقيمانده سال 96 :

هماهنگ مرحله چهارم
جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/06/10 لغایت 96/06/13
زمان آزمون کتبی : 96/06/17

هماهنگ مرحله پنجم
جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/07/21 لغایت 96/07/24
زمان آزمون کتبی : 96/07/28

هماهنگ مرحله ششم
جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/08/26 لغایت 96/08/29
زمان آزمون کتبی : 96/09/03

هماهنگ مرحله هفتم
‎جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
‎زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/10/08 لغایت 96/10/11
‎زمان آزمون کتبی : 96/10/15

هماهنگ مرحله هشتم
جهت شرکت در آزمون های هماهنگ می بایست در دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان شرکت نمائید.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 96/11/20 لغایت 96/11/23
زمان آزمون کتبی : 96/11/27