مرکز خاتم الانبیاء املش
           ***                 سال 1398  ، سال رونق  تولید                 ***                                                         

دیدار اجراکنندگان پروژه بنیادبرکت بارئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای صومعه سرا

۱۴ مهر ۱۳۹۸ 240
دیدار اجراکنندگان پروژه بنیادبرکت بارئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای صومعه سرا
نصرت طلب : باید درمرحله نخست زمینه ای برای آموزش مسئولین روستایی برای شناخت وآگاهی مبحث آموزش روستائیان در نظر گرفته شودتابه اهمیت آموزش های فنی وحرفه ای در توسعه روستایی آشنا شوند.

به گزارش مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا، نشستی درروزسه شنبه مورخ 97/07/09 ساعت 10صبح باحضور نصرت طلب(رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ) ، رمضان نژاد ( مجری بنیادبرکت ) ، پورصالح (تسهیل گر بنیادبرکت ) وغلامی (کارشناس امور اداری) دردفتر ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای برگزار گردید.

درابتدای این دیدار نصرت طلب بیان داشت : با توجه به اقدامات قابل توجه و چشمگیری که درچند سال اخیر برای توسعه آموزش مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان صورت گرفته ، می توانیم در بسیاری از رشته های آموزشی امکانات آموزشی لازم ، مهارتها و در نهایت مدارک معتبر بین المللی را دراختیار مهارت آموزان قرار دهیم.وی با اشاره به فعالیت تیم اجرایی بنیاد برکت در بخش روستایی شهرستان اذعان داشت : می توان از این فرصت برای آموزش در بخشهای مختلف خدماتی ، صنعتی و کشاورزی بهره گرفت تا در کنار آموزش متقاضیان کسب وکار بتوان هدفمند این مسیر توسعه را سپری کرد.

رمضان نژاد با بیان اینکه در راستای اجرای طرح اشتغالزایی ، سرمایه گذاری وحمایتی بنیاد برکت در حوزه فقر زدایی ومحرومیت زدایی با هدف تسهیل مسیر دست یابی جوامع کمتر توسعه یافته به رشد پایدار، قدم بر می دارد افزود : بنیاد برکت به طراحی نظام ها ، مدل ها و روش ها که مجموعه آنها تحت نگاهی یکپارچه و محرک زمینه ساز توسعه پایدار روستایی می شود، دنبال می کند. وی در ادامه بیان داشت : با توجه به اهداف این بنیاد در مسیر اشتغال روستایی و توجه به تمامی ابعاد اجتماعی ، معیشتی ، اقتصادی ، توسعه کارآفرینی و ارتقا سطح درآمد به عنوان محرک رشد، نیاز به مهارت آموزی ، توانمندسازی ، آموزش با توجه به نیاز شغل متقاضیان از مسائلی است که مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزا کوچک می تواند نقش مثبتی در جهت تسریع روند اهداف بنیاد و تیم اجرایی آن در شهرستان ایفا نماید.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است