مرکز خاتم الانبیاء املش
           ***                 سال 1398  ، سال رونق  تولید                 ***                                                         

شورای مهارت با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرپرست جدید فرمانداری شهرستان برگزار گردید

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ 143
شورای مهارت با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرپرست جدید فرمانداری شهرستان برگزار گردید
حسینی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان " زمانی می توانیم بگوییم کارجوی هدفمند آموزش دیده است که بتواند محتوای فرصت شغلی را با توجه به آموزش تعریف کند "

به گزارش مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا ، جلسه شورای مهارت آموزی شهرستان صومعه سرا با حضور محمد حسینی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان و سیدجلال سیدمحمدی سرپرست جدید فرمانداری رأس ساعت 13/30 تاریخ 11 خرداد 98 در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید

سید محمدی سرپرست فرمانداری شهرستان صومعه سرا در این جلسه گفت: آموزش و ارتقاء خودآگاهی اقشار مختلف در زمینه پتاسنیل ها و بسترهای شغلی که در شهرستان وجود دارد باید تسریع پیدا کند و دستگاههای اجرایی مختلف در این زمینه می توانند با شناسایی ظرفیت هاورسته های الویت دار طرحهایی که می تواند موجبات درآمد زایی را در بخش کسب وکار واشتغال را فراهم کند برای مهارت آموزی معرفی نمایند. سرپرست فرمانداری بابیان اینکه، شهرستان صومعه سرا در بسیاری حوزه ها مانند: حوزه گردشگری،صنایع دستی،کشت نی شکر،کشاورزی توانمندهای بسیاری وجود دارد ، که باید این مناطق وظرفیت ها شناسایی شده و برای توانمندی ومهارت آموزی این بخش بیش از پیش توجه نمود. سید محمدی خاطر نشان کرد: درگذشته شهرستان صومعه سرا قطب ابریشم ایران بوده که متاسفانه توتستانها های منطقه از بین رفته که می توان در مورد احیا این صنعت وبازگشت آن با مهارت آموزی و به روز کردن این بخش در این حوزه ورود کرد. وی در ادامه: به کشت توتون محصول دیگر شهرستان که زمانی بیشترین تولید را داشته والان به فراموشی سپرده شده اشاره کرد که با تشکیل اینگونه جلسات بتوان دوباره رونق این تولیدات در شهرستان بالابرد.

حسینی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای  استان گیلان :

" زمانی می توانیم بگوییم کارجوی هدفمند آموزش دیده است که بتواند محتوای فرصت شغلی را با توجه به آموزش تعریف کند "

درادامه مدیر کل مهارت آموزی استان، در ادامه حسینی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از فرماندار و همکاران محترم شان بابت توجه به امر مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین وقتی رو که در اختیار اینجانب و مجموعه قرار دادند اظهار داشتند با بیان اینکه بعد ازچندین جلسه با استاندار محترم در زمینه سیاستهای اشتغال روستایی وزمینه هدایت اهالی روستا مبنی برچند درآمد کردن روستایی ها، در حوزه جهاد کشاورزی،صنایع دستی ،وکسب وکارهایی که بتوان توسعه پیدا کنند، به حوزه مهارت آموزی معرفی شوند. حسینی متذکر شد: سازمان فنی حرفه ای سالانه ۶۰۰۰۰ دوره آموزشی برگزار می کندکه ۲۵درصد برای شاغلین و۷۵ درصد برای کارجویان می باشد. مدیرکل مهارت آموزی استان با بیان اینکه زمانی می توانیم بگوئیم کارجوی هدفمند آموزش دیده است که بتواند محتوای فرصت شغلی را با توجه به آموزش تعریف کند. حسینی در این جلسه به این موضوع که بتوانیم بستروزیر ساختی را فراهم کنیم که روستایی مشکلی برای فروش تولیدات خود نداشته باشد، وبااین آموزش های رایگان فنی حرفه ای که قرار است انجام شود،ونیاز سنجی هایی که باید صورت گیرد ،می توانند منسجم تر وهدفمندتربرای گرفتن تسهیلات وپیشبرد اهداف شغلی و ایجاد درآمد در روستا گامهای مهمی برداشته شود.

در حین و پایان جلسه چند نفر از کارآفرینان حوزه کشاورزی وصنایع دستی استانی به تشریح فعالیتهای خود پرداختند .

شورای مهارت با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرپرست جدید فرمانداری شهرستان برگزار گردید شورای مهارت با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرپرست جدید فرمانداری شهرستان برگزار گردید شورای مهارت با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرپرست جدید فرمانداری شهرستان برگزار گردید شورای مهارت با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرپرست جدید فرمانداری شهرستان برگزار گردید

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است