مرکز خاتم الانبیاء املش
           ***                 سال 1398  ، سال رونق  تولید                 ***                                                         

به مناسبت هفته مشاغل ،کاروکارگر ؛ کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار برای کارگران ساختمانی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 107
به مناسبت هفته مشاغل ،کاروکارگر ؛ کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار برای کارگران ساختمانی

به مناسبت هفته مشاغل ،کاروکارگر و درراستای ارتقا سطح کیفی وآموزش استادکاران ساختمانی با هماهنگی های صورت گرفته فی مابین مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان واداره امورصنفی صنعت ساختمان و مصوبه شورای هماهنگی هفته کارگر شهرستان، درتاریخ 98/02/09 یک دوره ایمنی وبهداشت محیط کار درسالن اجتماعات مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا برگزار گردید.

به گزارش مرکز آموزش فنی وحرفه ای صومعه سرا ، دوره راس ساعت 9 صبح درچهاربخش قوانین کار ،تجهیزات ومصالح ساختمانی خطرآفرین درصنعت ساختمان ،ویدیوهای مرتبط باحوادث ساختمانی وآسیب های محیط کار ودر انتها به دلیل اهمیت قابل توجه درمورد ضوابط ایمنی کاردرارتفاع توسط مربی صنعت ساختمان مرکز ارائه وتبادل نظر شد.بازرس اداره کار نیر در ادامه در مورد تبصره ها وقوانین کار پرداخت و به بحث درخصوص ایمنی کاردرارتفاع اشاره داشت.ایشان اشاره داشتند درسال گذشته 2مورد فوتی درشهرستان به سبب عدم توجه به ضوابط ایمنی کاردرارتفاع بوده وامیدواریم که دیگرشاهداین حوادث ناگوار نباشیم.

درادامه کریمی رئیس اتحادیه صنف ساختمان شهرستان دررابطه با شرکت درکارگاه های ایمنی استادکاران صنعت ساختمان تاکیدداشتند وهمچنین درخصوص پیگیری مطالبات وخواسته های استادکاران قول مساعدت وهمکاری دادند.

نصرت طلب نیز فرصت را غنیمت شمرده و به ارائه توضیحاتی درراستای رسالت مرکز ، توسعه ،گسترش واشاعه مهارت آموزی پرداخت وفراگیری آموزشهای مهارتی رایک ضرورت ،اصل ونیاز مبرم جامعه امروزی دانستند.ایشان رعایت ضوابط ایمنی برای استادکاران ساختمان را لازم الاجرا دانستند واذعان داشتند این امر به کمک توانایی های و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی توسط مربیان مربوطه تحقق می یابد.

لازم به ذکر است که سرهنگ پرورش(فرمانده بسیج اداری ،کارگری واصناف) نصرت طلب (سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان) کریمی ( رئیس اتحادیه صنف صنعت ساختمان) ،پورموسی (رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی)، وجمعی ازاستادکاران صنعت ساختمان حضور و بازدید داشتند.

به مناسبت هفته مشاغل ،کاروکارگر ؛ کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار برای کارگران ساختمانی به مناسبت هفته مشاغل ،کاروکارگر ؛ کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار برای کارگران ساختمانی به مناسبت هفته مشاغل ،کاروکارگر ؛ کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار برای کارگران ساختمانی به مناسبت هفته مشاغل ،کاروکارگر ؛ کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار برای کارگران ساختمانی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است