مرکز خاتم الانبیاء املش
                  *     حلول سال نو  و بهار پرطراوت برهمه خوبان مبارک باد        *        
    

عملیاتی نمودن بند 1 مصوبات شورای مهارت با برگزاری جلسه با اداره امورمالیاتی و اداره آموزش و پرورش تابعه شهرستان صومعه سرا

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ 100
عملیاتی نمودن بند 1 مصوبات شورای مهارت با برگزاری جلسه با اداره امورمالیاتی و اداره آموزش و پرورش تابعه شهرستان صومعه سرا

در راستای پیگیری مصوبات جلسه شورای مهارت شهرستان ( صورتجلسه فرمانداری به شماره 1419/51/8041/97 مورخه 97/02/29) و عملیاتی نمودن بند یک مصوبه جلسه مذکور که مقرر گردیده بود جلسه ای به منظور رفع مشکلات و موانع موجود در بخش غیر دولتی ( آموزشگاههای آزاد ) با حضور ادارات مرتبط با موضوع،  برگزار گردد، ساعت 9 صبح روز شنبه 97/03/12 جلسه ای بمنظور معاف از مالیات آموزشگاههای آزاد ، آموزش های غیرمجاز، رفع مشکلات، و حمایت از بخش غیر دولتی با حضور معاون فرماندار، رئیس امور مالیاتی و دارائی ، رئیس اداره آموزش و پرورش، نماینده آموزشگاههای آزاد و سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای میرزاکوچک شهرستان صومعه سرا در اتاق محل کار معاونت فرمانداری برگزار گردید. ابتدا آقای اولیائی به موضوع جلسه که بر اساس مصوبه شورای مهارت مقرر گردیده اشاره نموده و سپس نصرت طلب در خصوص علت برگزاری جلسه و همچنین مواردی قابل پیگیری ، موانع و مشکلات پیش روی این بخش به صحبت پرداختند. سپس آقای شکورنیا به نمایندگی از بخش غیر دولتی و آموزشگاههای آزاد در خصوص مالیات و همچنین آموزشهای غیر مجاز در سطح شهرستان به صحبت پرداخته و تقاضای کمک و مساعدت از ادارات دولتی و فرمانداری داشتند. صحبت های آقای علیدوست رئیس امورمالیاتی شهرستان نیز از دیگر برنامه های جلسه بود که توضیحاتی را در راستای رفع مالیات بخش غیر دولتی ارائه نمودند همچنین آقای فیض بخش در راستای حمایت از آموزشگاهها به صحبت پرداخته و قول کمک ومساعدت را در پیشبرد اهداف آموزشی دادند. پایان بخش جلسه جمع بندی مطالب ارائه شده توسط آقای اولیائی معاون فرمانداری بود که ایشان نیز در راستای کمک و حمایت به بخش غیر دولتی کلیه ادارات را ملزم فراگیری آموزشهای مهارتی در دو بخش دولتی و غیر دولتی در قالب خدمات آموزشی نمودند و جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید .

عملیاتی نمودن بند 1 مصوبات شورای مهارت با برگزاری جلسه با اداره امورمالیاتی و اداره آموزش و پرورش تابعه شهرستان صومعه سرا عملیاتی نمودن بند 1 مصوبات شورای مهارت با برگزاری جلسه با اداره امورمالیاتی و اداره آموزش و پرورش تابعه شهرستان صومعه سرا

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است