مرکز خاتم الانبیاء املش
"شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن "  
    

کارگاه 1 پیش ثبت نام

در کارگاه 1 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مربی 1
مربی 1

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه